31 Грудень, 2022

IІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Безпека туристичної подорожі включає в себе особисту безпеку туристів, збереженість їх майна, а також не завдання шкоди навколишньому середовищу. Забезпечення безпеки туристів під час подорожі – головна турбота туристичної фірми. На забезпечення безпеки подорожі туристів спрямований цілий комплекс заходів, здійснюваних туристськими організаціями. При цьому першорядне значення мають стабільна політична обстановка в місцях відпочинку або подорожі і екологічний стан цих місць.

  • АГРОКЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ ТЕПЛА І ЗВОЛОЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ПОДІЛЛЯ

      Ганна Чернюк, Ольга Матуз, Ігор Касіяник (Кам’янець-Подільський,Україна) |    Завантажити статтю |  Link

    Агрокліматичні ресурси є основою сільськогосподарського виробництва, тому їх оцінка розроблена досить детально. На основі комплексної оцінки кліматичних ресурсів [1,2,3,7] продуктивність клімату лісостепової зони України складає 37 ц/га за потенціальною врожайністю зернових в умовах природного зволоження, при сумі температур 2750С за період з середньодобовими температурами вище 10С і середніх мінімальних температурах - 25С.