31 октября, 2021

XLI Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Продуцентами генно-інженерного інсуліну можуть виступати як прокаріотичні клітини (рекомбінантний штам E. сoli, Bacillussubtilis [1]) так і еукаріотичні (дріжджі Pichiapastoris[2], Saccharomycescerevisiae [3]). В даний час гормон інсулін отримують, в основному, біотехнологічним методом. В якості продуцента рекомбінантного інсуліну, як правило, використовують бактерії E. сoli, в геном яких включена послідовність ДНК інсуліну людини.

  • Акариформні кліщі - це найчисельніший ряд кліщів, завдяки інтенсивному вивченню акарології, особливо останнім часом, щорічно з'являються описи сотень нових видів. Різноманітність акариформних кліщів дуже велика. Ряд ділиться на два підряди: саркоптиформні кліщі (Sarcoptiformes) і тромбідіформі кліщі (Trombidiformes). До першого відносяться такі великі і різноманітні групи, як панцирні, тирогліфоїдні кліщі і ряд паразитичних - пір'яні, волосяні, коростяві.

  • Данная статья посвящается диагностике остроты слуха у студентов. Роль слуха в нашей жизни очень большая, это один из самых главных анализаторов нашей жизнедеятельности. При помощи слуха человек воспринимает звуки окружающие его и познает мир вокруг себя. Наш слух способен улавливать частоты от 20 Гц до 20000 Гц, но с возрастом наш слух ухудшается. На основе проведенного исследования собраны фактические материалы, имеющие определенные научные и практические значения. Данные собранные у определенных групп студентов, показывают их состояния слухового анализатора, как изменяется слух на протяжении обучения. Студентам был предложен метод определения слуха тональной аудиометрии. Достоинство данного метода является отсутствие специальных приборов, быстрота и эффективность выполнения заданий. Рассмотрены и проанализированы данные слухового анализатора у группы студентов в возрасте от 18 до 25 лет.

  • Родина Зонтичні або Селерові (Apiaceae (Umbelliferae) Moris.)) – одна із найбільш чисельних родин світової флори, котра у загальному нараховує близько 300 родів та понад 3 000 видів, які поширені космополітно, тобто по всій земній кулі та у різних екологічних умовах, проте, їхня найбільша видова різноманітність спостерігається у помірно теплих та позатропічних областях північної півкулі з сухим кліматом. На території України в умовах її природної флори, як декоративні та господарсько цінні трапляються представники 66 родів та 155 видів Apiaceae (близько 5,2 % від загальносвітової чисельності видів родини).