31 марта, 2021

ХХХVІ Международная научно-практическая интернет-конференция

  • В Україні однією з найбільш масових форм музично - естетичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл є хоровий спів. Хоровий спів - це дієвий засіб активного залучення школярів до музики. Саме хоровий спів концентрує у собі всі форми музичної роботи у школі - це навичкі виконання пісень, слухання музичних творів, знайомство з музичною грамотою та ін. Поеднання у співі таких багатогранних засобів впливу на людину, як слово і музика, допомагають керівнику дитячого хору виховувати у дітях емоційну чуйність на прекрасне у житті, природі та мистецтві. Але в традиційній практиці хорового співу на музикальних заняттях у загальноосвітній школі формування вокально-хорових навичок нерідко стає самоціллю і часто висувається в якості основної навчальної задачі. Сучасний підхід до оновлення змісту музичного виховання молодших школярів вимагає від керівника хорового колективу добору методів работи та репертуару, відповідних психофізичних можливостей і особливостей дітей молодшого шкільного віку. Відомо, що існуюсь психофізіологічні особливості дітей різних вікових груп, кожна з яких має свої відмінні риси будови голосового апарату, різни механізми голосоутворення та ін. Тому, важливим завданням хормейстера у школі є правильна організація вокально-хорової роботи в дитячому хорі з урахуванням вікових характеристик.