31 марта, 2021

ХХХVІ Международная научно-практическая интернет-конференция

 • Кіріспе.Жер саяси, экономикалық, әлеуметтік, өндірістік, коммуналдық, экологиялық және басқа салаларда болып жатқан қоғам өмірінің барлық процестерінің негізі болып табылады. Осыған байланысты оның құны бар және жерді бағалау экономика мен қоғамның қалыпты жұмыс істеуі мен дамуының маңызды шарттарының бірі болып табылады. Жерді (жер учаскелерін) объективті бағалау нәтижелерінің қажеттілігін Жер ресурстарын тиімді басқару және ұтымды жер және салық саясатын жүргізу мақсатында атқарушы биліктің мемлекеттік және муниципалдық органдары да сезінеді. Жерге орналастыруға енгізілген жерге орналастыру әрекеттерінің бірі топографиялық-геодезиялық зерттеулер мен зерттеулер жүргізу болып табылады. Ол келесі жерге орналастыру әрекеттерін жоспарлар мен карталар түрінде топографиялық негізмен қамтамасыз етуге арналған.

 • НАПРЯМКИ ТУРИЗМУ НА ВІННИЧЧИНІ

    Рената Демець (Вінниця, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Вінницька область з поступово набирає оберти щодо подальшого розвитку свого потенціалу у туристичній діяльності. Це дає можливість в подальшому зацікавлювати як вітчизняних, так і іноземних туристів до цікавинок регіону.

 • РЕАКЦИЯ РЕЖИМА ПОДЗЕМНЫХ ВОД БАССЕЙНОВ РЕК ЮЖНОЙ ФЕРГАНЫ НА ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕЕ

    Б.А. Камолов, И.Р. Солиев, И.К. Мирзахмедов (Наманган, Узбекистан) |    Скачать статью |  Link

  В Средней Азии, особенно в Узбекистане, рост нехватки водных ресурсов из года в год создает множество геоэкологических проблем. Ситуация осложнена тем, что здесь поверхностные водные ресурсы полностью освоены. Если первой причиной осложнения являются потребители водных ресурсов, то вторым выступает естественные их изменения. Режим поверхностных вод определяется главном образом режимом осадков, их распределением по территории и внутри года, изменениями температуры. По изменению глобальной температуры ХХ век разделяют на 3 периода.

 • Диканька – селище міського типу Полтавської області, відомо далеко за межами нашої країни.  Всесвітню славу Диканьці приніс відомий письменник, наш земляк Микола Васильович Гоголь. Його безсмертними "Вечорами на хуторі поблизу Диканьки" зачитуються у всьому світі. Та мало хто знає, що цей  район багатий на родовища газу та газоконденсату, в його межах знаходиться Солохівське підземне сховище газу.

 • Донбас є невід’ємною часткою України тому невідворотно вибрав шлях сталого, екологічно безпечного та комфортного соціально – економічного розвитку регіону. Стратегія регіонального розвитку Донбасу передбачає рівнозначність його соціальної, економічної та екологічної складових. І сьогодні, незважаючи на військовий конфлікт на сході України, як ніколи, потрібна зважена та розсудлива державна політика щодо ефективного використання природних ресурсів, їх збереження для забезпечення спроможності та збалансованого розвитку об‘єднаних територіальних громад. Оцінка стану довкілля в Донецькій та Луганській областях свідчить, що практично немає природних компонентів екосистеми, які б не зазнавали постійного негативного антропогенного впливу.[7,с.179] З одного боку, екологічна ситуація в області загалом задовільна, екологічні показники життєдіяльності відповідають допустимим нормам, ніж в більшості інших регіонів країни і значно кращі, ніж в середньому по Україні. Це обумовлює визначення Донбасу як досить сприятливого регіону для проживання та роботи. З іншого боку можна зазначити, що в Донецькій і Луганських областях наявні екологічні ризики і проблеми щодо стану поверхневих водних об‘єктів та підземних вод, земель та лісів. Рівень забруднень навколишнього середовища в області не є катастрофічною, але наявні екологічні ризики і проблеми, при умові ефективної і цілеспрямованої роботи в цьому напрямку, можуть бути суттєво зменшені. На території Донбасу постійно та неухильно реалізується соціальна політика яка спрямована на збереження безпечного для існування живої та неживої природи навколишнього середовища. В значній частці забезпечується захист життя і здоров‘я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, для досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорони, використання і відтворення природних ресурсів.