31 марта, 2021

ХХХVІ Международная научно-практическая интернет-конференция

  • просторова візуалізація якості поверхневих вод річки південний буг

      Ірина Шахман, Анастасія Бистрянцева, Максим Бистрянцев (Херсон, Україна) |    Скачать статью |  Link

    Останнім часом людське суспільство все більше усвідомлює необхідність мати “чисті річки і озера, підземні і прибережні води. Саме тому, одним з пріоритетних напрямків діяльності Європейського Союзу є охорона вод. Водна політика Європи спрямована на досягнення доброї якості води і стійкого екологічного стану водних об’єктів” [1, с. 11]. Відповідно до Водної Рамкової Директиви (Директива 2000/60/ЄС) передбачається впровадження комплексного підходу до захисту усіх прісних водних об’єктів – “річок, озер, прибережних і підземних вод; управління водними ресурсами за басейновим принципом; посилення транскордонного співробітництва прибережних країн (один річковий басейн – єдиний план управління); ефективне використання водних ресурсів за принципом “забруднювач платить”; широкомасштабне залучення громадян, зацікавлених сторін”, громадських організацій; удосконалення законодавства тощо.