31 октября, 2020

ХХХI Международная научно-практическая интернет-конференция

  • На даний час актуальним є питання про те, чи родовища , які зараз перебувають у розробці вже закінчили своє формування, чи далі продовжують наповнюватися нафтою, тобто мають діюче джерело поповнення знизу. Спільним у двох основнх гіпотезах походження вуглеводнів органічної і не органічної є механізм формування родовищ нафти і газу. Формування відбувається в результаті міграції вуглеводнів від місця їх зародження до покришки пастки і нагромадження під нею. Пустотний простір цієї пастки був заповнений спочатку водою. Більша частина води в результаті міграції була заміщена нафтою, а частина води залишилася у вигляді залишкової.

  • ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ИСПАРИТЕЛЬНОГО ТЕПЛООТВОДА НА КАПИЛЛЯРНОМ ЭФФЕКТЕ

      Николай Чернов, Александр Палий, Лариса Толмачева (Таганрог, Россия)  |    Скачать статью |  Link

    Классический капиллярный испарительный теплоотвод представляет собой замкнутый контур, в котором рабочая жидкость от нагревания испаряется, конденсат из зон охлаждения возвращается в зону нагрева под действием гравитационных сил [1].