31 октября, 2020

ХХХI Международная научно-практическая интернет-конференция

 • У сучасному світі значимість фізичної активності для людей з кожним днем зростає. Спорт стає невід’ємною частиною нашого життя. Фізична активність не обмежується простими вправами: спорт – це образ життя, образ мислення людини, який формує гармонійно розвинуту особистість.

 • РОЗВИТОК РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

    Галина Бутенко, Володимир Шкура, Максим Вареник (Кролевець, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Одним з основних напрямків державної політики України є збереження і поліпшення здоров'я населення, при цьому особлива увага приділяється створенню умов для підвищення рівня здоров’я підростаючого покоління (Т.Ю. Круцевич, 2010 [4]; В.М. Платонов, 2006; М. Пальчук, Р. Антоненко, 2017 [6]).

 • Проблема відвідування занять з фізкультури у закладах вищої освіти є досить актуальною на сьогоднішній день. За словами Буканова В.Л, студенти – це основний трудовий резерв країни, це майбутні батьки, і їх здоров’я та благополуччя є запорукою здоров’я та благополуччя усієї нації[1,с.125]. Заклади вищої освіти повинні не тільки закладати заняття з фізичної культури у навчальні плани та розклади, але й зробити їх цікавими та корисними. Студенти мають розуміти важливість відвідування даних занять для свого самопочуття та розвитку, а не ходити на заняття тільки для отримання заліку. Внашій роботіпроводиться паралель між заняттями фізичної культури в університетах нашої країни та країнах зарубіжжя, а також пропонуються можливі варіанти вирішення поставленої проблеми.

 • ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ СПОРТИВНИХ ТОВАРИСТВ НА РОЗВИТОК ШАШКОВОГО СПОРТУ В м. КАМ’ЯНСЬКЕ

    Ігор Губарєв, Катерина Познанська, Анастасія Губарєва, Анна Зозуля (Кам’янське, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Постановка проблеми. Сьогодні місто Кам'янське є одним із найпотужніших шашкових осередків України. Місцеві шашкісти – неодноразові чемпіони всеукраїнських та міжнародних змагань. З 2005 по 2012 рр. міська федерація з шашок прийняла на території міста п’ять змагань світового та європейського рівня. Ці факти є свідченням високого авторитету федерації шашок м. Кам’янське у світовій спільноті. Важливо зазначити, що джерела шашкового спорту у місті мають витоки з об'єднань трудящих і молоді фізкультурно-спортивної спрямованості, що були створені з метою популяризації фізичної культури та спорту в першій чверті ХХ ст. Автори статті вважають важливим зв’язок сьогодення з безцінною спадщиною попередніх поколінь видатних спортсменів, педагогів, вчителів, тренерів, досвідом діяльності фізкультурних осередків та спортивних товариств.

 • Перебудова вищої освіти в Україні поставила перед вищою школою завдання докорінного й усебічного покращення професійної підготовки і фізичного виховання майбутніх фахівців. У нових умовах підвищується соціальна значущість фізичного виховання у формуванні гармонійно розвиненої особи, випускника ВНЗ, із високою мірою готовності до соціально професійної діяльності. Отже, не викликає жодних сумнівів актуальність багатобічного дослідження виховних функцій фізичної культури й спорту серед української студентської молоді [1, с. 138].

 • Однією з проблем розвитку спортивного туризму в Україні є те, що здебільшого він розвивається завдяки туристам-аматорам [6, с. 69]. Хоча останнім часом з'являються фірми, які пропонують активний відпочинок, через що, у спортивному туризмі помітно зросла комерційна складова. В основному, ці фірми орієнтуються на організацію даного туризму в Карпатах, де організуються велоекскурсії, кінні та піші прогулянки вгору.

 • В Україні на сучасному етапі у закладах вищої освіти відбувається оновлення системи організації занять фізичною культурою. На це є багато причин, а одні із них – підлаштовування під інтереси та можливості молодого покоління. Та щоб знайти свій власний шлях до модернізації, то треба звернутися до досвіду інших країн. Багато відомо про спортивні успіхи здобувачів вищої освіти за кордоном, тому їх мають велику цінність для українських закладів вищої освіти. Щоб краще розуміти шляхи оновлення системи організації занять фізичною культурою в різних країнах, варто проаналізувати як діє і як представлена загальна система фізичною культури у світових закладах вищої освіти.

 • Понятие спорта и физической культуры является неотъемлемой частью культуры общества. Быть продуктивным, стрессоустойчивыми производительным человеком – актуальная тенденция, диктуемая обществом этого поколения. Эти факторы, оказывающие влияние на эффективность деятельности в рутине и образе жизни довольно востребованы для качественного исполнения процесса и достижения полноценного результата.

 • Актуальність даної теми полягає у зв'язку із ситуацією, яка склалася у сучасному світі. Зараз наша планета знаходиться у критичному стані через неочікувано спалахнувшу пандемію COVID-19. Задля зменшення розповсюдження хвороби, усі університети та школи були переведені на відосно новий для нас – дистанційний спосіб навчання. Під час дистанційного навчання студенти та школярі помітили як плюси, так і мінуси цього способу засвоювання матеріалу. Загалом, цей спосіб не є абсолютно новим, але зараз він набув найбільшого розмаху за увесь час свого існування.

 • Актуальність проблеми. Більшість студентів замислюється про своє здоров'я, і намагаються піклуватися про нього, вести здоровий спосіб життя. Заняття спортом, помірні фізичні навантаження і активна життєдіяльність дозволяє нам вважати, що ми ведемо активний спосіб життя і з кожним днем зміцнюємо своє здоров'я, ну або ж щонайменше прагнемо цього.

 • СУЧАСНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ФІТНЕСУ

    Євгенія Шаповал (Дніпро, Україна) |    Скачать статью |  Link

  З другої половини XX століття в усьому світі особливої популярності почали набувати фітнес-клуби, як структура реалізації оздоровчих систем вправ для формування гарної фізичної форми людини. Проблема сучасності – високий показник смертності через захворювання серцево-судинної системи, а також проблем з обмінними процесами й зайвою вагою. Причиною даних захворювань є малорухливий спосіб життя. Ефективний спосіб розв'язання даної проблеми це регулярні заняття фізичними вправами.