31 августа, 2020

ХХІХ Международная научно-практическая интернет-конференция

  • ОРГАНІЗАЦІЯ СУЧАСНОЇ ГАЛУЗІ ІНТЕРНЕТ-ПОСЛУГ

      Василь Горбачук, Сергій Гавриленко, Геннадій Голоцуков (Київ, Україна) |    Скачать статью |  Link

    Подібно до галузі телекомунікацій, для кінцевих споживачів більшості держав економіка провайдерів послуг Інтернету (Internet Service Providers, ISPs) спочатку була монополізованою. З розвитком конкуренції і завантаженості мереж поставала потреба ретельного визначення схем тарифікації, виходячи з реальних витрат, споживчих очікувань і відповідного маркетингу [1]. Моделі ціноутворення доступу (до мережі) формувалися і формуються з урахуванням технологічних трендів [2]. Серед таких моделей виділяють схему ціноутворення за фіксованою ставкою (flat-rate pricing), ціноутворення за обсягом (volume-based pricing), різні альтернативи ціноутворення за завантаженістю (congestion-based pricing), які влаштовували чи влаштовують користувачів і провайдерів. Крім ціноутворення, важливими є питання обліку, виставлення рахунків (billing) і комплектування чи пакетування (bundling).

  • ON ONE APPROACH TO MATHEMATICAL MODELING OF NOT FULLY OBSERVED SPATIALLY DISTURBED SYSTEMS

      Володимир Стоян, Катерина Паламарчук (Київ, Україна) |    Скачать статью |  Link

    Classically known methods of analytical and numerical mathematics allow to set and successfully solve the majority of initial-boundary problems of researching the state of spatially-distributed dynamical systems and control them.