30 июня, 2020

ХХVIII Международная научно-практическая интернет-конференция

 • РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ : ПСИХОСОМАТИЧНИЙ АСПЕКТ

    Мирослава Кулеша-Любінець, Олена Рубан (Івано-Франківськ, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Ревматоїдний артрит, згідно з світовою статистикою, є одним з найпоширеніших захворювань, а також важливою медико-психологічною проблемою людства. За даними відділу медичної статистики МОЗ України в 2010 р. поширеність ревматоїдного артриту (РА) в абсолютних показниках становила 116492 хворих (серед яких понад 52 тис. – особи працездатного віку). Також це досить значна соціально-економічна проблема. Адже захворювання є хронічним і призводить до втрати працездатності населення. Ревматичні хвороби знижують якість життя людини, потребують постійної госпіталізації та проведення відповідних заходів для збереження як фізичного так і психічного здоров’я [1].

 • Фахова підготовка психологів передбачає набування власного досвіду клієнта, тобто, для студентів. які готуються стати психологами і працювати з клієнтами є необхідність випробувати на власному досвіді дію різних психотерапевтичних методів, способів, прийомів із різних напрямів і психотерапевтичних шкіл.

 • МЕДІАЦІЯ ЯК ПРОДУКТИВНИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ У ЛІКУВАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

    Мирослава Кулеша-Любінець, Христина-Вікторія Тимчій (Івано-Франківськ, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Міжособистісні конфлікти виникають у будь-якій сфері, вони потрібні та, навіть, корисні. Проте, щоб вирішення конфлікту було продуктивним, конфліктуючим сторонам потрібно розвивати комунікативно-організаторські здібності,здобути навички продуктивного виходу з конфлікту, знати тактику та методи конструктивної взаємодії. Основним та новітнім шляхом вирішення міжособистісних конфліктів є психотехніка медіаторингу, що містить міждисциплінарний зв'язок. Особливо медіація буде корисною для лікувальних закладів, де медіатор зможе як навчати технікам та способам вирішення та уникнення конфлікту, так і працювати над уже існуючими конфліктами, які створюють перешкоди на шляху до наявності позитивного психологічного клімату лікувального закладу.