30 июня, 2020

ХХVIII Международная научно-практическая интернет-конференция

  • ТРАФІКІНГ – ПРОБЛЕМА МІЖНАРОДНОГ РІВНЯ

      Анастасія Метіль, Марина Решетникова (Ізмаїл, Україна) |    Скачать статью |  Link

    Протягом останніх десяти років масштаби проблеми торгівлі людьми стрімко зростають. Даний злочин має на меті посягання на права людини, а саме на такі, як: право на свободу та особисту недоторканість, на повагу, на вільний вибір місця проживання, а з часом, навіть і право на життя.

  • Організація взаємодії слідчого з оперативними підрозділами у кримінальному провадженні потребує постійного удосконалення і вважається одним із напрямів підвищення ефективності виконання завдань щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений. Вирішальне значення у виконанні завдань кримінального провадження має комплексне використання всіх дієвих сил і засобів для ефективного розслідування кримінальних правопорушень, що потребує тісної взаємодії слідчого з оперативними підрозділами.