29 февраля, 2020

ХХІV Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Найважливішою складовою аналізу інформаційних процесів в медіа-просторі є, безсумнівно, концепція масмедйного дискурсу, яка міцно увійшла в простір гуманітарної науки, що є цілком закономірним наслідком активного поширення як концепції дискурсу взагалі, так і дискурсивного аналізу зокрема. Системний аналіз різноманітних визначень, розроблених в рамках як зарубіжних, так і вітчизняних досліджень, дозволяє виділити три основні підходи до визначення дискурсу - структурний, функціональний і тематичний.

  • На сучасному етапі розвитку видавничої індустрії маємо велике розмаїття яскравої рекламної поліграфії, актуальною є така іміджева продукція і для реклами освітніх послуг. Нині менеджмент університетів змушений докладати максимум зусиль для ефективного рекламування діяльності своїх послуг. Ефективним засобом привернення уваги абітурієнтів та їхніх батьків до певного ЗВО є створення його освітнього бренду, адже саме вдало сформований імідж відіграє вирішальну роль при виборі тієї чи іншої послуги.

  • The use of modern methods of the water objects monitoring contributes to new opportunities for cooperation in improving the ecological status of hydroecosystems and visual modeling (graphical representation of the model due to a certain standard set of elements) using GIS technologies in the framework of the international process “Environment for Europe”. This is vital for the realization of one of the advantages of visual modeling – communication [1, p. 74]. The development of visual interpretation of multidimensional data and GIS technologies is connected, in particular, with the fact that it is difficult for a person with his limited three-dimensional spatial imagination, and in most cases it is impossible, to analyze and give generalized assessments of multidimensional objects. Under conditions of the influence of economic activities of enterprises (industrial, agricultural, energy, communal, transport) on aquatic ecosystems particularly important role of communication between users, analysts, managers, the public, etc.