29 февраля, 2020

ХХІV Международная научно-практическая интернет-конференция

 • WELDING A SPHERICAL TANK

    Volodymyr Haievskyi Mykola Dmytruk (Kyiv, Ukraine)  |    Скачать статью |  Link

  It is difficult to imagine a modern civilization without oil and refined products, because they are not only good fuels, but also highly efficient raw materials for the production of important chemical products: rubber, plastics, fertilizers, fats, alcohols, etc. Of course, the use of petroleum and its refining products, such as propane, butane, and the like, raises questions about their storage. Tasks and gas holders of various sizes and uses are used worldwide for these tasks.

 • EFFECT OF ALLOYING ELEMENTS ON WELDABILITY

    Oleh Haievskyi, Nekhaychuk Bohdan (Kyiv, Ukraine)  |    Скачать статью |  Link

  Welding capability is a complex technological characteristic of steel, which reflects its reaction to the thermal and metallurgical action of the welding process and also determines the relative suitability of this steel for obtaining a welded joint with specified properties when applying technologically advanced welding processes and welding materials. The main indicators of the ability to weld are the possibility and conditions of obtaining operationally welded joints (preventing the formation of hot and cold cracks, pores, obtaining the specified mechanical properties or chemical composition and physical properties)[1, p. 17].

 • В ре­зуль­­­та­ті досліджень порушення і відновлення рівноваги енергії фізич­­­них систем різної природи виведені прямий і обернений наслідки закону збе­реження енергії. Дослідження виконані на моделі, ідентичній процесам, в яких виконують­ся закони збе­ре­ження [1; 2]. Водно­час, зростає роль електрич­них кон­ден­саторів в електронних пристроях на­копи­­­чен­­ня і пере­творення енер­гії та актуальність завдань під­вищен­­ня їх ефектив­­­ності [6; 7]. Це вказує напрям подаль­ших досліджень і окреслює коло застосування їх результатів.

 • Сьогодні у світі йде велика робота по створенню та вдосконаленню оптичного комп`ютера (ОК) – електронно-обчислювального пристрою, у якому в якості носіїв інформації замість традиційних електронів використовуються фотони [1]. Відповідно, швидкість обробки інформації таким комп`ютером збільшується експоненційно [2-3]. ОК потребуватиме різноманітних функціональних елементів, які ще тільки-но розробляються. Одним з таких вузлів є оптичний хаб – розгалужувач інформації демультиплексорного типу. У даному дослідженні пропонуємо оптичний хаб на основі пари діелектрик-діелектрик, створюваних на основі геометрії народних древньослов`янських оберегів, а саме дуальних за своєю структурою оберегів «Колядник» та «Ладинець» [4] (Рис. 1).

 • Зниження собівартості вугілля пов’язане з розв’язанням проблеми підвищення стійкості гірничих виробок. Найпоширенішим на шахтах Донбасу є металеве аркове піддатливе кріплення із спеціального взаємозамінного профілю (СВП). Зазвичай, таке кріплення встановлюється із значним монтажним просвітом без заповнення пустот за аркою. Тож кріплення тривалий час не контактує з породним оголенням, отже не запобігає руйнуванню та розшаровуванню порід. З позицій ресурсозбереження основним несним елементом в забезпеченні стійкості виробки має бути не кріплення, а власна несна здатність гірських порід. Кріплення виробки необхідно використовувати, в першу чергу, як засіб керування деформаційними процесами. Дослідження керування станом виробки за допомогою розпірно-піддатливого кріплення є актуальним і має важливе наукове і практичне значення.

 • The work of the crushing and milling complex is determined by several dozen factors, many of which are random. Each combination of factors corresponds to a determined technical and energy regime of the complex. The more fully taken into account in the operational control is the factor field of the system properties, which influences the characteristics of the operating mode, the more efficient the control and the lower the energy consumption of the crushing and milling processes. However, increasing the number of factors taken into account increases the complexity of the model due to the complexity of the system topology. Therefore, operation control needs to formulate a controlling influence, finding a compromise solution that takes into account the significance of the factors.