31 декабря, 2019

ХХII Международная научно-практическая интернет-конференция

  • На сьогодні зацікавити аудиторію, спонукати її до активних дій покликані будь-які заходи, що популяризують інформацію пізнавального, патріотичного, профілактичного спрямування. Таку масовість здатний забезпечити інтернет, який дає змогу реалізувати різноманітні сфери зацікавлень, залучити потенційну й цільову аудиторію. Ефективним мультимедійним форматом подання текстової інформації в усесвітній мережі слугує лонгрид (англ. longread – довге читання).

  • У добу активної технічної революції різні ЗМІ, серед яких і телебачення, стають невід’ємною частиною нашого повсякденного життя. Відтак, принципи та стандарти, а також продукт, який транслюють медіа, стають визначальними в формуванні світогляду частини українського населення. Телебачення за період існування розвинулося від простого озвучування новин до сучасних найскладніших телевізійних форматів з використанням найновіших досягнень комп’ютерної графіки та супутникових телемостів. Відтак воно стало потужним інструментом залучення людини до суспільного життя, адже може охопити найбільшу частину соціуму. Це відбувається передусім завдяки його можливостям, що зумовлюють специфіку телебачення як засобу створення й каналу транслювання повідомлення.

  • Англійська мова щороку набирає стрімкого розвитку, з огляду на глобалізаційні процеси підкорює сучасний світ і стає основним засобом міжкультурної комунікації. Статистика засвідчує, що англійською мовою нині вільно володіють близько 670 млн осіб, а в межах «розумної компетентності» – приблизно 1,2-1,5 млрд. осіб. Фахівці стверджують, що до англомовного світу належить близько півтора мільярда осіб [2, с. 95].За словами Д. Кристала, світовий статус мови детермінований зовнішніми чинниками, які стосуються лише «могутності» народу, що є її носієм. Поняття «могутність» інтерпретують у політичному, економічному, технологічному, освітньому та культурному контекстах.