РОЛЬ МЕДІА В УТВЕРДЖЕННІ СТАТУСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ГЛОБАЛЬНОЇ: КОНТЕНТ ТА ІНСТРУМЕНТИ

  Альона Труба (Черкаси, Україна) |    Скачать статью

Англійська мова щороку набирає стрімкого розвитку, з огляду на глобалізаційні процеси підкорює сучасний світ і стає основним засобом міжкультурної комунікації. Статистика засвідчує, що англійською мовою нині вільно володіють близько 670 млн осіб, а в межах «розумної компетентності» – приблизно 1,2-1,5 млрд. осіб. Фахівці стверджують, що до англомовного світу належить близько півтора мільярда осіб [2, с. 95].За словами Д. Кристала, світовий статус мови детермінований зовнішніми чинниками, які стосуються лише «могутності» народу, що є її носієм. Поняття «могутність» інтерпретують у політичному, економічному, технологічному, освітньому та культурному контекстах.