31 октября, 2019

ХХ Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Злободенність поширення екологічних проблем, масштаби соціальних та економічних наслідків глобальних катастроф, стихійних лих, зростання масової терористичної діяльності та як результат активний пошук нових засобів забезпечення захисту населення у всьому світі стали причиною удосконалення засобів національної безпеки. Враховуючи те, що сучасне суспільство є чутливим до глобальних катаклізмів, які мають як природний, так і техногенний характер, вивчення та дослідження у сфері цивільного захисту задля забезпечення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях набувають актуальності. Особливо вразливою являється непрацююча частка населення, тому питання щодо створення ефективних заходів просвітницької діяльності та загальної навчальної роботи з такими людьми щодо безпеки життєдіяльності стоїть дедалі гостріше.