31 октября, 2019

ХХ Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Посилення глобалізаційних та інтеграційних викликів у міжнародному просторі актуалізує значення для підприємств–суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності необхідність та доцільність оволодіння мистецтвом ведення переговорів. До того ж успішність переговорів визначатиметься обізнаністю національних особливостей партнерів.

  • В сучасних умовах головними завданнями керівників аграрних підприємств є не тільки виготовити продукцію, а й максимально ефективно використовувати ресурси, в умовах їх скорочення, та уміло реалізувати продукцію за найкращими для себе умовами. Бо тільки тоді, коли кошти надійдуть на рахунок за реалізовано продукцію, підприємство зможе з впевненістю дивитися в завтрашній день. Водночас потрібно зважати на те, що для аграрних підприємств особливістю діяльності є тривалий інтервал часу між вкладеними ресурсами в виробничий процес і отриманням фінансового результату.