30 июня, 2019

XVII Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Дана стаття покликана ознайомити з досвідом Швейцарії щодо багатомовності, розглянути історію утворення системи чотирьох офіційних мов, проаналізувати сучасний стан та можливі шляхи розвитку. "Альпійська республіка", що поєднує 26 кантонів і напівкантонів, стала місцем злиття трьох великих культурних і мовних традицій - німецької, французької та італійської. На першій мові говорить 67% населення, на другій - 19%, на третій - 12%. На ретороманській мові розмовляє лише 1 % населення.

  • Актуальність теми дослідження. Період незалежної України 1991-2019 рр. в загальному можна охарактеризувати демократичною лояльністю до релігійних деномінацій в Україні, яка сприяла бурхливому розвитку традиційних церков і тих (протестантських), які знаходилися в невеликій кількості на території Українив часи радянських репресій. Більшість релігійних деномінацій в незалежній Україні не мали серйозних конфліктних ситуацій із державною владою, крім окремих випадків локально, які в більшості випадків залежали від суб’єктивного (людського) фактору, а не від нормативно-законодавчої бази держави щодо церкви АСД.