30 июня, 2019

XVII Международная научно-практическая интернет-конференция

  • МАТЕМАТИКА В ГЕОДЕЗІЇ

      Віолета Поліхронова, Ірина Писаренко (Нова Каховка, Україна) |    Скачать статью |  Link

    При складанні навчальних програм з математики та вищої математики для студентів технічних спеціальностей закладів вищої освіти особлива увага повинна приділятися міжпредметним зв’язкам. Для підготовки висококваліфікованих фахівців спеціальності «Геодезія та землеустрій» треба зробити акцент на зв’язок між математикою та геодезією. Геодезія – одна з наук про Землю, точна наука про фігуру, гравітаційне поле, параметри обертання Землі та їхніх змін у часі. З іншого боку, геодезія – це галузь прикладної математики, яка тісно пов’язана з геометрією, тригонометрією, математичним аналізом, теорією ймовірностей та обчислювальною математикою. Геодезія та геометрія тривалий час взаємно доповнювали одна одну. Розвитку та вдосконаленню методів геодезичних робіт сприяли наукові досягнення в області математики, фізики, інструментальної техніки. Зокрема, створення Галілеєм зорової труби дозволило суттєво розширити та підвищити точність геодезичних вимірювань. Відкриття Ньютоном закону всесвітнього тяжіння, призвели до висновку, що Земля, хоча і має шароподібний вигляд, але сплюснута уздовж осі обертання та наближається до фігури, яку називають еліпсоїдом обертання або сфероїдом. У той же час результати геодезичних робіт є експериментальним підтвердженням цього відкриття Ньютона.