ШЛЯХИДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ: АДВЕНТИСТИ СЬОМОГО ДНЯ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

  Валентина Куриляк (Буча, Україна) |    Скачать статью

Актуальність теми дослідження. Період незалежної України 1991-2019 рр. в загальному можна охарактеризувати демократичною лояльністю до релігійних деномінацій в Україні, яка сприяла бурхливому розвитку традиційних церков і тих (протестантських), які знаходилися в невеликій кількості на території Українив часи радянських репресій. Більшість релігійних деномінацій в незалежній Україні не мали серйозних конфліктних ситуацій із державною владою, крім окремих випадків локально, які в більшості випадків залежали від суб’єктивного (людського) фактору, а не від нормативно-законодавчої бази держави щодо церкви АСД.