28 февраля, 2018

50 Международная научно-практическая интернет-конференция

 • SECURING A WEB APPLICATION IN JAVA PLATFORM

    Miras Nussupov (Taldykorgan, Kazakhstan) |    Скачать статью |  Link

  Web security can be characterized in different routes, contingent upon singular perspectives. The fundamental focal point of security in this article is the wellbeing of uses created and conveyed for the Internet. Here, we diagram some product safety efforts that you can take to secure your application. While none of them is totally faultless, consolidating these methodologies with equipment can help counteract malignant assaults on your business.

 • АҚПАРАТТЫҚ КЕҢІСТІККЕ ӨТУДІҢ ЗАМАНАУИ ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ

    Жұпар Жалғасбекова, Ақбота Даулетбай (Астана, Қазақстан) |    Скачать статью |  Link

  Қазақстанда ақпараттық-коммуникациялық технологиялар заманауи білім берудің бір бөлігіне айналды. Мұны енгізу мен қолданудың басты мақсаты заманауи, қолжетімді және өзекті білімге негізделген ақпараттық кеңістік жасау. Бұл, өз кезегінде, білім беру мекемелерінде азаматтардың үнемі дамуында, жаңа құзіреттіліктерді қалыптастыруында және ойлау ауқымын кеңейтуде қажеттіліктерін қанағаттандырумен қол жеткізіледі.

 • Қазіргі қоғамның ғылым және техника саласындағы жетістіктері, ақпараттың тұрақты, өзекті дамуы білім беру жүйесін жетілдіруді талап етеді. Қоғамдағы кез-келген өзгерістер жоғары білім жүйесіндегі түлектердің бәсекеге қабілеттілігін арттырады. Жоғары мектептерде жоғары деңгейдегі бағдарламалау тілін оқыту салыстырмалы түрде жақында пайда болды. Бұрынырақ, 1960-1970-жылдары ол ЭЕМ-ның жобасымен байланысты мамандықтарда оқытылды.

 • ЕЛЕМЕНТИ ЗАХИСТУ ПАПЕРУ ДЛЯ ДРУКУ ЗАХИЩЕНОЇ ПРОДУКЦІЇ

    Тетяна Киричок, Тетяна Клименко, Надія Талімонова (Київ, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Насьогодні одними з найважливіших напрямів досліджень та розробок у сфері захисту захищеної продукції є методи, пов’язані із захистом паперового полотна, яким присвячено майже 20 % усіх розробок [1]. Для виготовлення захищеної продукції використовують папір високої якості, який відповідає суворим технологічним вимогам: має бути довговічним, стійким до дії навколишнього середовища, міцним на розрив, згин, мати захист від підроблення тощо. Паперова основа сама по собі є елементом захисту, певним чином підібраний склад волокнистого матеріалу може забезпечувати необхідну зносостійкість [2]. На рис. 1 подано схему вибору виду захисту паперової основи для друкування захищеної продукції, а на рис. 2 представлено різновиди елементів захисту паперової основи.