31 января, 2018

49 Международная научно-практическая интернет-конференция

  • ВИКОРИСТАННЯ GOOGLE-СЕРВІСІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

      Валентина Бойко (Біла Церква, Україна) |    Скачать статью |  Link

    Перед сучасною освітою постає завдання формування конкурентоспроможної та успішної особистості в електронному інформаційному середовищі. Стрімкий розвиток Інтернет-технологій створює необхідне підґрунтя до появи нових навчальних сервісів. Мережеві моделі навчання розвиваються стрімкими темпами саме завдяки мережевим технологіям.

  • Жодна організація,установа, фірма, компанія, жодне підприємство не можуть обійтися без документів і отже, без документообігу. Документ є основним засобом подання інформації, на основі якої функціонує будь-яке підприємство.Він є одним із основних способів взаємодії підрозділів усередині організації, засобом передачі управлінських рішень. Взаємодія організації із зовнішнім середовищем здійснюється в основному через обмін документами. Найбільш важливі питання оформляються за допомогою офіційних документів. Від того як саме організована робота з документами на підприємстві залежить якість роботи апарату управління, організація і культура праці управлінських працівників. Від того, наскільки професійно ведеться документація, залежить успіх управлінської діяльності в цілому.