29–30 апреля, 2017

ХXХVII Международная научно-практическая интернет-конференция

 • Для дослідження обрано три характерні типи графіків електричного навантаження (ГЕН) для промислового підприємства. Стиснення та відновлення ГЕН і розрахунок похибки відновлення проводились із різних рівнів вейвлет-декомпозиції. Виходячи із властивостей вейвлет-аналізу, декомпозиція ГЕН проводилась до п’ятого рівня.

 • ОГЛЯД І АНАЛІЗ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯМ

    В.П., Калінчик, Л.І.Несен, О.В. Витвицький (Київ, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Вступ. В міру становлення і розвитку ринкових відносин в електроенергетиці поступово стане неможливим адміністративне примушення споживачів до підтримування необхідних для енергетики режимів використання електроенергії. Зацікавленість споживача в управлінні режимами використання електроенергії забезпечується системою гнучких тарифів, а його можливості з управління - наявністю відповідних методів і засобів.

 • Вступ. Автономне електропостачання сьогодні користується значним попитом як у приватних осіб, так і у організацій. Як правило, мова йде про підприємства, чий виробничий процес вимагає безперебійного електропостачання та самостійного контролю подачі електроенергії - а також медичним закладам, де від якості електропостачання залежать людські життя. Такий стан справ, в першу чергу, обумовлено зносом централізованих електромереж.

 • Вступление. Энергосбережение как деятельность, направленная на рациональное использование энергии и природных энергетических ресурсов – особо острая и актуальная государственная проблема Украины [1]. Технология дробления и измельчения горных пород является одной из наиболее энергоемких технологий. Исследования показывают, что работа дробильно-помольного комплекса определяется несколькими десятками факторов, многие из которых носят случайный характер.

 • АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТЕЙ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЕМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

    В.П. Калинчик, Л.И. Несен, О.В.Витвицкий (Киев, Украина) |    Скачать статью |  Link

  В информационно-управляющих системах электропотребления наибольшее распространение получил метод, основанный на нормировании метрологических характеристик отдельных элементов измерительного тракта и синтез их на основе метрологической характеристики всей системы.