31 May, 2022

XLVІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Sapir-Whorf hypothesis is the theory about the relation among language, thought and culture. The Sapir-Whorf hypothesis proclaimed the influence of language on thought and perception [1, c.642]. The hypothesis has two versions, linguistics determinism and linguistic relativity. The former one suggests that language determines thought, while the latter one suggests that language has effect on thought. Based on the hypothesis, languages do affect thought to some degree, influencing the way of thinking and viewing the world.

  • RHETORICAL APPEALS IN THE SPEECHES OF XI JINPING AND SCOTT MORRISON GIVEN AT THE WORLD ECONOMIC FORUM'S DAVOS AGENDA 2022

      Марина Вороніна, Христина Йордан (Київ, Україна) |    Download article |  Link

    Nowadays people exchange information as fast as never before. This makes communication science and its means extremely relevant. Communication processes are investigated today in a close relation with the term “discourse”, which is proved to be interrelated but at the same time separate construct from communication.

  • На початку XXІ століття стали приділяти увагу питанню ідіостилю письменників. Виявлення зв’язків мовної репрезентації та використання відповідних стилістичних домінант, які слугують для відображення індивідуальної моделі світобачення автора на всьому цьому ґрунтується цей аспект в мовознавстві.

  • Сучасний світ неможливо уявити без рекламних повідомлень. Незважаючи на те, що рекламу багато критикують, люди вимушені сприймати її щоденно. Якщо припустити, що рекламне повідомлення є текстом, в якому повідомляється певна інформація, то чому б не дослідити рекламу з точки зору перспектив у вивченні іноземної мови, де текст є одним з об’єктів аналізу та вивчення. Переваги рекламного повідомлення неабиякі: точність, стислість, зрозумілість, інтернаціональність.