31 May, 2022

XLVІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • МҰҒАЛІМДЕРДІҢ ЭМОЦИОНАЛДЫ КҮЙРЕУ СИНДРОМЫНЫҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ ЖӘНЕ АЛДЫН АЛУ

      Маншук Изгалиева, Кундыз Куанжанова (Ақтөбе қ, Қазақстан) |    Download article |  Link

    Мұғалімнің жұмысы "адам — адам" жүйесіне жатады: ол жоғары белсенділік пен сол жұмысқа өзін толық арнауды талап етеді. Бір сәттетек жұмысы емес, сонымен қатар қалыпты жеке өмір үшін де мұғалімнің ішкі ресурсы таусылады. Эмоционалды сарқылу орын алады.Ол эмоционалды сарқылумен, көңілсіздікпен, бәріне немқұрайдылықпен сипатталады. Бұл жағдай дененің ұзақ уақытқа созылған стресстерге реакциясы болып табылады, сәйкесінше ол да ұзақ уақытқа созылады. Бұл мұғалімнің жеке өміріне де, кәсіби қызметіне де зиян тигізеді.

  • Процеси, що відбуваються у зв’язку з воєнним станом в Україні потребують корегування завдань, що постають перед викладачами закладів післядипломної педагогічної освіти, та організації освітнього процесу в формі, що є найбільш безпечною для його учасників.