31 May, 2022

XLVІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Актуальність даного питання обумовлена все більшим зростанням інтересу до укладення шлюбу між громадянами України за кордоном, відсутністю у Сімейному кодексі України чітких вказівок стосовно цього, а також недостатньою обізнаністю громадян із порядком реалізації права на укладення та реєстрацію шлюбу за межами України, порядком встановлення дійсності шлюбу, укладеного за межами України. Багато туристичних фірм сьогодні пропонують громадянам України послуги у сфері організації весільних турів та церемоній укладання шлюбів за кордоном. Пригадаймо й деякі телевізійні передачі (наприклад, «Острів», «Орел і решка»), в яких здійснювалася трансляція церемоній укладення шлюбів за кордоном за участю учасників та телеведучих даних передач. У зв’язку з цим, інколи ми зустрічаємося з необхідністю пошуку правильної відповіді на питання, який із таких шлюбів матиме юридичну силу в Україні?

  • Індивідуальний трудовий спір – соціальне явище котре обумовлене конфліктом інтересів, або настанням інших неврегульованих розбіжностей між працівником, претендентом на посаду, звільненим працівником колективом (профспілковою організацією) та роботодавцем з питань застосування трудового законодавства, зміни істотних умов праці, матеріального забезпечення.