31 May, 2022

XLVІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Вплив історичної науки на формування національної самосвідомості

      Валентина Загалевич ( Кам’янець - Подільський, Україна ) |    Download article |  Link

    Зміни, які відбуваються нині в політиці, економіці, соціальних відносинах, сприяють піднесенню національної самосвідомості, позначається на освіті. До того ж вона виступає головним чинником подолання негативного в соціальному житті, формуванні культури, міжнаціональних відносин в суспільстві, вихованню толерантності. Освітня галузь це ще й царина відповідальності та інтересів держави, яка має забезпечити гармонізацію національних та етнокультурних відносин.

  • ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТСЬКИХ СПОЖИВЧИХ КООПЕРАТИВІВ І СТУДЕНТСТВО ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ УСРР У 20-30-ті рр. ХХ ст.

      Олександр Комарніцький, Людмила Комарніцька (м. Кам’янець-Подільський, Україна) |    Download article |  Link

    Економічні інтереси молоді у 20-30-ті рр. відстоювали студентські споживчі кооперативи. Вони забезпечували студентів товарами першої необхідності та продовольством за ціною, нижчою за ринкову. Ці товари реалізовували через магазини, буфети, їдальні, що діяли при вишах. Товари закупляли у державних установах, продовольчих кооперативах та на ринку.