31 January, 2022

XLІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Педагогикалық шеберлік үнемі жетіліп отыруды қажет ететін оқыту мен тәрбиелеу өнері болып табылады. Ол өнерге балаларды сүйетін және өз қалауымен жұмыс істейтін әр педагогтің қолы жетуі мүмкін.

 • The formation of adequate self-esteem is a complex process that requires a thorough and objective study of the personal characteristics of students, which will not only reveal their strengths and weaknesses, but will also increase the effectiveness of training sessions in the volleyball section.

 • У сучасних умовах розвитку нашого суспільства спостерігається різке зниження стану здоров’я населення та тривалості життя. До факторів, що погіршують функціональний та фізичний стан здоров’я людини, відносяться: гіподинамія, гіпокінезія, стрес, фізична та розумова перевтома, шкідливі звички, вік, порушення раціонального режиму дня, режиму праці та відпочинку.

 • Питання важливості хореографічної підготовки у техніко-естетичних видах спорту піднімалося в сучасній літературі неодноразово. В даний час на горизонті нових видів спорту з’явився такий вид як повітряна акробатика на полотнах. У зв’язку зі збільшенням популярності цих напрямків зростає і потреба у методичній та технічній підготовці як тренерів так і виконавців, розробляються програми, які дозволять виконавцям досягнути більших творчих та спортивних успіхів на цьому знарядді. Тож, метою нашого дослідження постало питання дослідити важливість хореографічної підготовки виконавців, котрі займаються на повітряних полотнах. Завдяки проведеному дослідження, ми вивчили сучасні публікації , які допоможуть нам у вирішенні цієї наукової проблеми, провели педагогічний експеримент на базі Школи повітряної акробатики « Шоколад» (м. Львів) та розробили експериментальну програму хореографічної підготовки артистів та спортсменів, котрі займаються на повітряних полотнах.

 • Абітурієнти при вступі в навчальний заклад стикаються з новими викликами та перебувають в стресовому стані. Стрес впливає на фізичне, психічне, соціальне та інтелектуальне здоров’я студентів. Студент не завжди володітиме необхідними навичками управління стресом і стратегіями подолання. Фізична активність є однією з стратегій подолання ситуації, яка, можливо, недостатньо використовується багатьма студентами. Також в умовах пандемії людина стає менш рухливою. Тому фізичне виховання виступає як запорука підтримки фізичного та ментального здоров’я студентів.

 • РОЛЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

    Інна Новодворська (Дніпро, Україна) |    Download article |  Link

  Неможливо недооцінити роль фізичної культури в житті людини, оскільки не існує такої сфери людської діяльності, яка б не була з нею пов'язана. Спорт і фізкультура є духовну суспільну цінність і матеріальну, одночасно важливу для будь-якої особистості. З року в рік в нашій країні все частіше говорять про фізкультуру як феномен соціуму і особистісної характеристиці персони. У той же час психологи та викладачі, філософи сходяться на думці: цей феномен ще не вдалося вивчити в достатній мірі, не дивлячись на уважне ставлення людей до культури тіла з давніх-давен.

 • Зі стрімким розвитком новітніх технологій і незупинними процесами глобалізації можливості здобути нові знання та уміння значно поширюються і набувають нових варіацій і форм. Мережа пропонує нам безліч онлайн-курсів на будь-який смак; у вільному доступі знаходиться необмежена кількість відеолекцій для ознайомлення з цікавими галузями; за сприяння фахівців щороку розробляються і виходять у світ десятки якісних сайтів наукового спрямування. Загалом, людина XXI століття має достатньо електронних ресурсів для самоосвіти.

 • ХХІ ст. висуває перед суспільством вимоги щодо ролі освіти в розвиткові особистості, свідомого громадянина і патріота України. Тому одним з пріоритетів сучасної освіти і виховання є соціальний розвиток дитини, розширення ступенів самостійної активності дошкільника.

 • Фізична культура сприяє всебічному, гармонійному розвитку особистості. Недостатньо навчити людину грамоті, основам наук - необхідно закласти фундамент здоров'я, уміння володіти своїм тілом, вміти розслаблятися та включатись у роботу, переносити фізичні навантаження. Сьогодні покоління суспільства відрізняється від 80-90х років. Сьогодні важко змусити дитину піти на додаткове заняття кудись, а фізична культура йде на останній план. З кожним роком учні деградують у фізичному розвитку, більшу частину часу проводячи у сидячому способі життя. Такий вплив справило соціокультурне середовище України. Але слід врахувати, що фізична культура спрямована на покращення здоров'я будь-якої людини. Нехтуючи ФК і ведучи сидячий спосіб життя, здоров'я людини погіршується, частіше з'являються травми, координація рухів падає, обсяг легень зменшується і т.д. Спортивні ігри розвивають фізичні якості людини, завдяки цьому покращують та стабілізують її здоров'я.

 • Протягом останніх років склалася несприятлива ситуація у питанні збереження та зміцнення здоров’я школярів [3; 5; 9]. У соціально-економічних умовах в Україні, що сьогодні складаються, здоров’я населення країни стає долею всіх разом та особистою відповідальністю кожного окремо. Тому спрямованість на формування основ фізичної культури та культури здорового способу життя особистості. При цьому освітній компонент у даному процесі є найважливішим, бо саме він дає можливість учням відійти від трафаретних не завжди ефективних зовнішніх освітньо-виховних впливів до самовиховання [1; 2; 7; 8]. Особливо яскраво дана тенденція прослідковується у навчально-виховному процесі дітей старшого шкільного віку. Саме у цьому віці дитина прагне стати самостійною та відповідальною за свої вчинки, наміри, за своє життя.

 • Останніми роками у сфері фізичного виховання велике поширення набули різні практики оздоровчих тренувань. Все більш тих, що займаються приходять до спортивних секцій не для досягнення великих спортивних результатів, а для придбання специфічних видів фізичних навичок і занять для задоволення. Останніми роками дедалі більше дітей займаються спортом у оздоровчих групах.

 • XXI століття, без сумніву, можна назвати століттям сидячого способу життя. Незважаючи на широке використання технічного прогресу та електроніки, велика кількість людей стикається з появою цілого ряду нових захворювань та погіршенням стану фізичного й психологічного здоров’я в цілому. І, хоча сучасна політика держави орієнтована на залучення населення до здорового способу життя, поки людина самостійно не зрозуміє важливість фізичного навантаження, будь-які заклики будуть безрезультатними.