31 January, 2022

XLІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОЛЕКЦІЙ ОБІГОВИХ МОНЕТ КРАЇН АЗІЇ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ

      Володимир Мисько, Тетяна Мисько, Олександр Пірожак (Кам’янець-Подільський, Україна) |    Download article |  Link

    У світі налічується понад 200 держав. Кожна країна має власну грошову систему або користується грошовою системою більш розвинених держав. Зараз в світі використовується більше 180 валют. Сучасні обігові монети багатьох країн Азії і арена реалізації творчості художників, і відображення фізико- та суспільно-географічних процесів і явищ в країні, форм політичного устрою.

  • Силурійські форми викопної фауни в Середньому Придністер’ї широко представлені не лише в геологічних відслоненнях і розрізах, але й зустрічаються зовсім поруч – на архітектурних формах (мурах) м. Кам’янця-Подільського. Це дає можливість туристу зручно ознайомитись із деякими представниками викопної фауни силуру, не витрачаючи багато часу і зусиль.

  • Сукупність агрокліматичних факторів, що створюють умови для формування продуктивності сільськогосподарських культур визначає агрокліматичні ресурси території [2, 3]. Найважливішим фактором збільшення ефективності сільськогосподарського виробництва є точне визначення біокліматичного потенціалу певної території. Комплекс кліматичних факторів, які визначають можливу біологічну продуктивність землі на даній території, є її біокліматичним потенціалом.