30 April, 2021

ХХХVІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • ЖЕР УЧАСКЕЛЕРІН БАҒАЛАУДА ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

      М.Ж.Бегалиева, С.Т.Солтабаева (Алмата, Казахстан) |    Download article |  Link

    Аңдатпа.Қазақстан Республикасында жер реформасын жүргізудің ғылыми негіздерін әзірлеуді: жер қатынастарын қайта құруды, жаңа жер құрылысын қалыптастыруды, Жер ресурстарын басқаруды және Қазақстан жерін ұтымды және тиімді пайдалануды қамтамасыз етуге бағытталған ақылы жер пайдаланудың экономикалық тетігін жетілдіруді геодезиялық қамтамасыз етуді білдіреді.