30 April, 2021

ХХХVІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Проблемы самосознания и самооценки рассматриваются в психологии с разных подходов: личностный, структурно-динамический, деятельностный, функциональный, психотерапевтический и гуманистический. То, что в работах наших психологов определяется как самооценка и самоотношение, в зарубежной психологии называется «Я-концепция».

 • СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ

    А.А. Жетписбаева, Н.М. Федченко (Жезказган, Казахстан) |    Download article |  Link

  Актуальной проблемой функционирования вуза является создание условий для успешной адаптации первокурсников к обучению, что способствует сохранению контингента студентов и обеспечивает качество их профессиональной идентификации.

 • ПСИХОЛОГІЯ ТЕРОРИЗМУ

    Надія Ільницька (Дрогобич, Україна) |    Download article |  Link

  В сучасному цивілізованому світі людина, перебуваючи в комфортних умовах проживання, мусить сплачувати за це страхом перед різноманітними небезпеками, серед яких не тільки небезпеки захворювання такими хворобами як рак, СНІД, COVLD-19, а й загроза тероризму. Для України проблема тероризму існує на окупованих Росією українських територіях. При існуванні зброї, за допомогою якої можна знищити велику кількість людей, і враховуючи стан розвитку науки та техніки, мусимо визнавати наявність цієї проблеми у всьому світі. Адже, події, що сталися 11 вересня 2001 р. у США, ще раз при­вернули увагу всіх країн світу до тієї величезної небезпеки, якою є для існування людства міжнародний тероризм. В умовах великомасштаб­них трансформацій, зумовлених глобалізацією у суспільно-політичній та економічній сферах, він перетворюється на реальну планетарну за­грозу.