31 October, 2020

ХХХI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • ТҰЛҒАНЫҢ ӨЗГЕРІСТЕРГЕ БЕЙІМДІЛІГІ ЖӘНЕ ТРАНСФОРМАЦИЯ

      Булбул Мусиралина, Кундыз Куанжанова (Актобе, Казахстан) |    Download article |  Link

    Қазіргі өзгермелі әлемде кез-келген табысқа ұмтылған тұлға өз өмірінің тиімді менеджері болуы тиіс. Ол үшін айқын мақсаттар қою, табысқа қол жеткізудегі мүмкін кедергілерді көре білу және оларды жоюдың тәсілдерін тез таба білу қажет.Жарқын болашаққа ұмтылған тұлға өзінің жоғарыда аталған құзыреттіліктерін дамытуға тырысады.