31 October, 2020

ХХХI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Для систематизації матеріалів досліджень, описів практичного досвіду і кількісних досліджень застосовується AMO-модель управління людськими ресурсами (УЛР) [1], відповідно до якої система УЛР повинна включати три групи практик, спрямованих на: 1) розвиток компетенцій співробітників (ability); 2) підвищення мотивації персоналу (motivation); 3) розширення робочих можливостей персоналу (opportunity).