30 June, 2020

ХХVIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Постановка проблеми. Вітчизняний ринок кавової продукції характеризується кількома основними рисами: наявністю кавової продукції у топ-позиціях аналітичних досліджень продуктів харчування, багатими історичними традиціями споживання кави в Україні, позитивною динамікою ринку як у грошовому, так і натуральному вимірі (у середньому приблизно 15% у 2018-19 рр. за Даними державної служби статистики України) та вираженою конкуренцією.

  • Кадровий потенціал як основа розвитку агропромислового комплексу

      Анастасія Журавльова (Сєвєродонецьк, Україна) |    Download article |  Link

    Сільські території України мають величезний потенціал, який на теперішній час не використовується повною мірою. Основні причини цьому – відсутність сучасної техніки, застарілі агротехнології, відсутність якісного посівного матеріалу та головне – відсутність достатньої кількості професіоналів, здатних швидко і якісно відтворити сільське господарство та вивести його на новий сучасний рівень.