30 June, 2020

ХХVIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • За умов цифровізації всіх сторін нашого життя спостерігається тенденція зниження інтересу до книги серед дитячої авдиторії. Водночас у всьому світі суттєво знижається вік користувачів Інтернетом. Ці процеси значно прискорилися через пандемію гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у всьому світі. Майже всі сфери суспільного життя перейшли в онлайн-формат. Чи можна розглядати сучасну дитячу книжку-іграшку як засіб соціалізації, розвитку пізнавальних навичок у дітей та дієвий механізм популяризації культури книги?Якою має бути сучасна дитяча книжка-іграшка, щоб не лише задовольнити естетичні потреби маленьких особистостей, а й виконувати активну роль у формуванні духовної культури нації? Які напрями цього питання залишаються малодослідженими? Відповіді на ці питання особливо актуальні за умов духовної кризи нації та настроїв невизначеності під час світової нестабільності.