Кадровий потенціал як основа розвитку агропромислового комплексу

  Анастасія Журавльова (Сєвєродонецьк, Україна) |    Download article

Сільські території України мають величезний потенціал, який на теперішній час не використовується повною мірою. Основні причини цьому – відсутність сучасної техніки, застарілі агротехнології, відсутність якісного посівного матеріалу та головне – відсутність достатньої кількості професіоналів, здатних швидко і якісно відтворити сільське господарство та вивести його на новий сучасний рівень.