31 March, 2020

ХХV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Сучасні умови розвитку суспільства потребують вирішення основного завдання в сфері освіти - максимального розвитку здібностей кожного, хто навчається творчій спеціальності, формуванню гнучкого мислення, що сприймає нові знання. Важливе значення має розвиток творчих компетенцій, які втілюються в художній, конструкторській, графічній майстерності випускника. Загальною тенденцією освіти у всьому світі є формування в процесі підготовки гармонійної творчої особистості з яскравою індивідуальністю.