31 March, 2020

ХХV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • З початком 21 століття Україна вступила в якісно новий період розвитку який супроводжується загостренням суперечностей міжнародного масштабу, зумовлених швидкими темпами науково-технічного прогресу, зростанням потоку інформації, зокрема негативної. Сучасна молодь зіткнулася з низкою проблем духовного, морально-психологічного характеру, що неадекватно позначаються на формуванні світогляду й життєво-ціннісних орієнтацій та на поведінці. Актуальність проблеми національно-патріотичного виховання молоді полягає і в тому, що нівелюється його важлива складова як військово-патріотична. У сучасному світі відбуваються складні соціально-політичні процеси, загострення міжнародних конфліктів, спалахи тероризму, поширюється транснаціональна злочинність.