30 September, 2018

VIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

    Анна Бондар, О.В. Марценюк-Розарьонова (Вінниця, Україна) |    Download article |  Link

  Страхові компанії як специфічні підприємства створюються задля отримання прибутку, та водночас предметом їх першочергової діяльності є надання страхового захисту, і вони мають бути фінансово забезпечені для його втілення. Досягнення такого завдання є можливим за умови відповідної організації управління і формування ресурсним потенціалом та, загалом, організації фінансової діяльності страховика.

 • Контент-аналіз інноваційної політики підприємств

    Наталя Лохман (Кривий Ріг, Україна)  |    Download article |  Link

  На сучасному етапі розвитку економіки України перед підприємствами стають питання щодо підвищення власної конкурентоспроможності та ефективного використання конкурентного потенціалу, що повинно призвести до успішного і тривалого існування підприємств в умовах гострої конкурентної боротьби. Одним з напрямків вирішення цих питань є розробка інноваційної політики підприємства, що є складовою загальної стратегії розвитку підприємства і реалізація її на практиці.

 • БРЕНД КРАЇНИ – ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

    Олександра Порозова (Кам’янське, Україна)  |    Download article |  Link

  Сучасний економічний та соціальний простір – це поле битви між країнами за можливість бути помітними і вагомими на мапі світу, яке забезпечується рекламою країни і створенням її як бренду. У свідомості людини реклама нації, її історії і особливостей формує стійкі стереотипи, котрі пов'язуються з уявленням про статус, стиль життя, показник рівня доходів країни.

 • Ціллю системи (підсистеми) управління господарським ризиком на підприємстві залізничного транспорту є оптимізація результатів його господарської діяльності в умовах дії зовнішніх і внутрішніх загроз, дослідження перспектив розвитку галузі на основі забезпечення системного підходу до прийняття управлінських рішень.

 • В загальному розумінні сервіс (обслуговування) – це діяльність з надання послуг, яка супроводжує або забезпечує виконання певного процесу. В сфері пасажирських перевезень до такої діяльності відносять обслуговування пасажирів до та після здійснення поїздки (сервіс на вокзалах) та обслуговування в шляху прямування (в поїздах).

 • СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

    Вікторія Шмігельська, Олена Марценюк-Розарьонова (Вінниця, Україна) |    Download article |  Link

  Банківська система є однією із найважливіших складових фінансового ринку, а її стабільність та розвиненість – необхідною умовою розвитку національної економіки. Ключовим завданням банківського сектору є перерозподіл фінансових ресурсів між населенням, суб’єктами господарювання та державою у пріоритетні галузі економіки.