30 September, 2018

VIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Розвиток технологій надав акторам міжнародних відносин декілька потужних інструментів впливу для використання у своїй зовнішньополітичній діяльності. Інформаційні війни є реальністю сьогодення, а одним з найбільш ефективних засобів їх ведення стали інформаційні операції. Головна мета інформаційних операцій полягає в тому, щоб вплинути на процес прийняття потрібних рішень державою або державами-об’єктами впливу та схилити їхню громадську думку на свою користь.