Контент-аналіз інноваційної політики підприємств

  Наталя Лохман (Кривий Ріг, Україна)  |    Download article

На сучасному етапі розвитку економіки України перед підприємствами стають питання щодо підвищення власної конкурентоспроможності та ефективного використання конкурентного потенціалу, що повинно призвести до успішного і тривалого існування підприємств в умовах гострої конкурентної боротьби. Одним з напрямків вирішення цих питань є розробка інноваційної політики підприємства, що є складовою загальної стратегії розвитку підприємства і реалізація її на практиці.