28 February, 2018

50 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • За останній час кількість аварій вертольоту Мі-8МТВ склала не один десяток, переважною причиною з яких є відмова двигуна. Між тим, вертольоти Мі-8МТВ продовжують експлуатуватися не тільки в Україні, а й у різних країнах світу, як у цивільній авіації, так і у військовій. Тому актуальною залишається науково-практична задача діагностування та прогнозування відмови двигуна вертольоту Мі-8МТВ.

  • Використання методів математичного моделювання в гідроекології

      Ірина Шахман, Анастасія Бистрянцева (Херсон, Україна) |    Download article |  Link

    Діюча система екологічного моніторингу (Державного моніторингу вод) в Україні, що виконується як структурними підрозділами Департаментів екології та природних ресурсів, так і науково-дослідними установами, здійснюючи управління водними ресурсами не завжди використовує сучасні методи комплексної математичної обробки результатів багатовимірних спостережень для оцінки кількісних та якісних показників водного об’єкту. Залишається незатребуваним і з кожним роком втрачається цінніший матеріал по гідрохімії водних екосистем, що накопичується обласними службами. Окрім традиційних малоінформативних даних про частку показників, що перевищують гранично допустимі концентрації шкідливих речовин, ці дані могли б використовуватися як для формування локальних моделей сезонної та багаторічної динаміки водойм, так і для узагальнених моделей раціонального еколого-економічного розвитку територіальних водних комплексів.