Використання методів математичного моделювання в гідроекології

  Ірина Шахман, Анастасія Бистрянцева (Херсон, Україна) |    Download article

Діюча система екологічного моніторингу (Державного моніторингу вод) в Україні, що виконується як структурними підрозділами Департаментів екології та природних ресурсів, так і науково-дослідними установами, здійснюючи управління водними ресурсами не завжди використовує сучасні методи комплексної математичної обробки результатів багатовимірних спостережень для оцінки кількісних та якісних показників водного об’єкту. Залишається незатребуваним і з кожним роком втрачається цінніший матеріал по гідрохімії водних екосистем, що накопичується обласними службами. Окрім традиційних малоінформативних даних про частку показників, що перевищують гранично допустимі концентрації шкідливих речовин, ці дані могли б використовуватися як для формування локальних моделей сезонної та багаторічної динаміки водойм, так і для узагальнених моделей раціонального еколого-економічного розвитку територіальних водних комплексів.