28 February, 2018

50 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Виховна робота у вищих навчальних закладах складається з багатьох напрямів. Одним із них є екологічне виховання молоді. Питання екологічної освіти та виховання – одне з найважливіших питань на сучасному етапі ліквідації екологічної кризи, від вирішення якого залежить значною мірою оздоровлення соціально-економічного стану держави, відтворення природно-ресурсного потенціалу України. В аграрних навчальних закладах саме система екологічного виховання має допомогти майбутнім працівникам сільськогосподарського виробництва зрозуміти логіку природи, зв’язок законів її розвитку, узгодження свого існування, своїх соціальних і виробничих потреб із цими законами, зрозуміти, що у природі існують заборони, порушувати які людина не має права, якщо хоче вижити.

  • ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ

      Анна Суінова (Боярка Україна) |    Download article |  Link

    Порушення стійкості системи «людина – природа-суспільство» в сучасних умовах обумовлено суттєвим деструктивним впливом людства на стан навколишнього середовища в результаті надмірного росту продуктивних сил і кількісного зростання чисельності населення. Інтенсивний розвиток науково-технічного прогресу зумовив виникнення низки глобальних екологічних проблем, кожна з яких здатна призвести до знищення нашої цивілізації. Серед цих проблем найбільш суттєвими є: дефіцит прісної води, зниження видового біологічного і ландшафтного різноманіття планети, зміни клімату руйнування, озонового «шару», лісів.

  • Протягом усієї історії людства природа потерпала від непомірних апетитів людей і відповідала на це виснаженням ресурсів, скороченням лісів, збільшенням пустель, бо неодмінною умовою життя на планеті є підтримка рівноваги між потребами людини і можливостями природи їх задовольнити.