28 February, 2018

50 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • ПРИЧИНЫ СЕЛФИ-ЗАВИСИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ

    Марина Андреева (Гомель, Республика Беларусь) |    Download article |  Link

  Зависимостью от «селфи» страдают многие подростки. Постоянное фотографирование себя и выкладывание в социальных сетях практически одинаковых снимков для большинства представителей молодого поколения становится нормой поведения. Когда подросток хочет делать «селфи» постоянно, тогда возникает проблема. Особое внимание уделяется чувствам и потребностям подростка.

 • Складне втілення новітніх соціальних та економічних реформ в Україні призвело до криміналізації населення, зникнення самої головної функції сімей – виховної та зниження рівня життя суспільства загалом. На сучасній стадії розвитку та становлення українського суспільства особливою проблемою є дуже швидке поширення наркотичної залежності в молодіжному середовищі, зниження загального віку, з якого розпочинають вживання наркотичних засобів та психоактивних речовин. Проблема шкільного та родинного виховання, несформованість у молоді фундаментальних знань про здоровий спосіб життя спричиняє збільшення кількості дітей та підлітків, які починають споживати психотропні речовини.

 • ОСОБЕННОСТИ ПОЛОРОЛЕВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ

    Виктория Крысенко (Гомель, Республика Беларусь) |    Download article |  Link

  Полоролевая идентичность представляет собой осознание и принятие себя как человека определенного пола, представления о половых ролях, положительное отношение к себе как представителю определенного пола. Она является одной из базовых характеристик человека, которая формируется в процессе социализации ребенка, основным психологическим механизмом которой выступает полоролевая идентификация.

 • Все пізнається у порівнянні. Так нам зазвичай говорять люди, які хочуть дати пораду з погляду на різні життєві ситуації: нова робота, нова зачіска, зміни в особистому житті. Завжди будуть люди, які казатимуть, що раніше було краще, а будуть ті, які схвалять наш новий вибір. Теорію порівняння можна застосовувати не лише в особистому житті, а й у професійній сфері. Недаремно кожна компанія будує власний бізнес-план порівнюючи показники поточного і минулого років, продуктивність праці одного працівника визначається у порівнянні з продуктивністю праці іншого і таких прикладів може бути безліч.