ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОВЖИВАННЯ ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН СЕРЕД ПІДЛІТКІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

  Ярослава Записна (Глухів, Україна) |    Download article

Складне втілення новітніх соціальних та економічних реформ в Україні призвело до криміналізації населення, зникнення самої головної функції сімей – виховної та зниження рівня життя суспільства загалом. На сучасній стадії розвитку та становлення українського суспільства особливою проблемою є дуже швидке поширення наркотичної залежності в молодіжному середовищі, зниження загального віку, з якого розпочинають вживання наркотичних засобів та психоактивних речовин. Проблема шкільного та родинного виховання, несформованість у молоді фундаментальних знань про здоровий спосіб життя спричиняє збільшення кількості дітей та підлітків, які починають споживати психотропні речовини.