31 January, 2017

ХXХІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Конный завод «Гомельский» создан 25 июня 1921 года. Первоначально завод комплектовался чистокровными и рысистыми лошадьми, чуть позже завезли тяжеловозов. Конзавод выполнял функции основного поставщика лошадей для Государственных заводских конюшен. Известные производители того времени – Голос (2,11) 1930 г.р., Лантан (2,05) 1934 г.р., Талантливый (2,03) 1932 г.р., Символ (2,13) 1938 г.р. Во время войны 1941-1945 года завод был практически разрушен, часть поголовья была эвакуирована в российские конезаводы и там осталась, часть племенных лошадей угнана в Германию. После войны завод был восстановлен, и заново укомплектован американскими и русскими рысаками, завод разводил резвых лошадей для испытаний на ипподромах. В настоящее время конезавод занимается сохранением генофонда русской рысистой породы, и разведением русских тяжеловозов, а также разведением популярных верховых полукровных пород – ганноверской, тракененской, голштинской.

 • ВИВЧЕННЯ ТУЙОНУ У ТУЙОНОВМІСНИХ РОСЛИНАХ УКРАЇНИ

    Маргарита Золотайкіна (Харків, Україна) |    Download article |  Link

  Використання лікарської рослинної сировини та засобів рослинного походження набуває все більшої популярності у світовій лікувальній практиці. Така тенденція спричинена достатньо високою ефективністю, відносною безпекою та економічною доступністю даної категорії ліків. Багатий хімічний склад лікарських рослин завжди привертав увагу дослідників. Вчені всього світу намагаються встановити фармакологічні ефекти тих чи інших біологічних сполук, що входять до складу рослин. Ефірні олії – суміш органічних речовин різних за хімічним складом (терпеноїди, спирти, альдегіди, органічні кислоти, естери тощо). Їх склад і вміст залежить від екологічних факторів, умов заготівлі і зберігання сировини, способу отримання олії. Накопичення певних компонентів у ефірних оліях є хемосистематичною ознакою.

 • Ячмінь називають братом пшениці. Це дуже давня культура. Вчені доводять, що ячмінь вирощували ще з часів зародження хліборобства. Ще 7-8 тисяч років тому в Південно- Західній Азії та Єгипті з ячменевої крупи пекли хліб, зерном ячменю годували тварин і птицю. Академік М.І.Вавілов вважав, що ячмінь вперше запроваджено в культурі в Середній Азії, звідки він поширився на Схід і Захід.

 • ФІЛО- ТА ОНТОГЕНЕЗ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН

    Мирослав Шевців (Рівне, Україна) |    Download article |  Link

  Споконвіку людський розум прагнув розгадати сутність природи, відношення та вплив живого до неживого і навпаки. Поряд із дослідженням психічних процесів у людини не менш важливою набула зацікавленість у вивченні психіки у тварин. Першопричиною психічного відображення є поведінка, завдяки якої здійснюється взаємодія організму тварини з навколишнім середовищем, а тому без поведінки немає психіки. Але справедливо і зворотне, бо будучи похідною поведінки, психіка у подальшому сама коректує і направляє зовнішню активність організму. Якраз у цьому і є пристосувальна роль психіки: адекватно відображаючи навколишній світ, тварина набуває можливості в ньому орієнтуватися і в результаті цього адекватно будувати свої стосунки з біологічно значущими елементами середовища [5, с.5,6].