30–31 August, 2016

XXIX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • ІДЕНТИФІКАТОР ОБ’ЄКТА З ПАСИВНОЮ РАДІОМІТКОЮ НА ПОВЕРХНЕВИХ АКУСТИЧНИХ ХВИЛЯХ

      Денис Герасименко, Мирослав Бітов, Микола Жовнір (Київ, Україна) |    Download article |  Link

    Поверхневі акустичні хвилі (ПАХ) знаходять широке застосування в системах формування та обробки інформаційних сигналів, сенсорах фізичних та механічних величин [1, 2]. В останні роки пристрої на ПАХ починають активно впроваджуватися в системи безпровідних пасивних сенсорів [3, 4] та ідентифікації об’єктів, що отримали назву «радіомітка» [5, 6]. В радіомітці [5, 6], що складається із звукопроводу, вхідного/вихідного зустрічно-штирового перетворювача (ЗШП) ПАХ та масиву відбивних структур, використано принцип ортогонального частотного кодування (ОЧК).