30–31 August, 2016

XXIX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING JAMIYAT XAYOTIDA YUZAGA KELTIRAYOTGAN IJOBIY VA SALBIY MUAMMOLARINI TAXLILI

      Israil Tojimamatov, Ma’mura Nuriddinova (Фергана, Узбекистан) |    Download article |  Link

    Istiqlolning dastlabki kunlaridanoq bebaho ma’naviy-madaniy merosimizni xolisona o’rganish va tiklashga davlat siyosatining ustivor yo’nalishlaridan biri sifatida katta e’tibor berilmoqda. Shu bilan birga axborot texnologiyalari va ularni rivojlanishiga yurtimizda yetarli darajada shart-sharoitlar yaratilgan. Hayotimizning qay bir javhasiga qaramaylik axborot texnalogiyalaridan unumli foydalanilmoqda. Fan, ta’lim, madaniyat vakillarini o’z yo’nalishlaridagi yangiliklardan xabardor bo’lishi, dunyodagi o’z soha vakillari bilan hech qiyinchiliksiz axborot almashinishi, o’z sohasida qilgan yangiliklarini butun dunyoga erkin ayta olishi albatta ijobiy holat.