30–31 August, 2016

XXIX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Актуальність дослідження. Починаючи з другої половини ХХ століття, коли активного розвитку набула науково-технічна революція, освіта стає безпосереднім джерелом розвитку сучасного суспільства. Дедалі впевненіше можна констатувати, що новій парадигмі освіти, формування якої є реальністю сучасного суспільного життя, належатиме провідна роль в пошуках шляхів, які забезпечать вихід з кризового стану та її подальше збереження i розвиток.