30–31 August, 2016

XXIX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • У статті звертається увага на зумовленість управління пов’язаного з проблемами реформування публічної влади, удосконаленням соціально-економічної та політичної модернізації сучасної України. Метою статті є аналіз інституціональних змін в умовах суспільно-політичної модернізації та особливостей функціонування інститутів державної служби, розвитку громадянського суспільства в контексті реформування публічної владив Україні.